Welcome

Начално училище – деца от 6-11 години

Образователният модел на British School of Sofia развива познавателните способности и моторните умения на подрастващите. Отчита емоционалното и социалното им развитие. Фокусира се върху усъвършенстване на комуникативните способности у децата, тяхното логическото мислене и опознаване на заобикалящия ги свят чрез наблюдения и експерименти. Отново се следва Британския образователен модел и се съчетава с изучаване на български език. Прави се специален акцент върху обучението по езици, математика и природни науки, като децата полагат изпити на University of Cambridge International Examinations (CIE). Заложеното ранно компютърно обучение, физически активности, приложно изкуство, музикални инструменти, допринасят за многостранното развитие на детето.

Средно училище - деца от 12 до 16 години

Общообразователната подготовка се осъществява по две образователни системи, следвайки британския модел и програмата по български език. Продължава изучаването на трети чужд език. Учениците се явяват на First Certificate of English тест в края на 8ми клас. Учениците сами откриват знанията и работят по проекти, като овладяват различни техники за учене, научават се да изследват и организират мисленето си. Компютърно обучение, физическите активности, изкуствата, извънкласни дейности – всичко това допринася за многостранно им развитие. Чрез съсредоточаване върху динамичната комбинация от знания, умения, независимо критично и творческо мислене и международна толерантност, нашият основен принцип е да възпитаваме активни и отговорни граждани, успяващи в живота във всяка област, с която се захванат.