Welcome

Начално училище – деца от 6 до 11 години

Образователният модел на Британско училище в София, развива познавателните способности и моторните умения на подрастващите. Отчита емоционалното и социалното им развитие. Фокусира се върху усъвършенстване на комуникативните способности у децата, тяхното логическо мислене и опознаване на заобикалящия ги свят чрез наблюдения и експерименти.  В образователната ни програма са застъпени и часовете по български език. Акцентира се върху обучението по езици, математика и природни науки. След натрупване на знания, децата полагат изпити на University of Cambridge International Examinations (CIE). Заложеното ранно компютърно обучение, физически активности, приложно изкуство, музикални инструменти допринасят за многостранното развитие на детето.

 

Средно училище - деца от 12 до 16 години

Подготовката се осъществява по две образователни програми, следвайки Британския модел и програмата по български език. Продължава се с изучаването на трети чужд език. Учениците се явяват на First Certificate of English тест в края на

8ми клас. Подрастващите работят самостоятелно по учебни проекти, овладяват различни техники за учене, научават се да изследват и организират мисленето си. Компютърното обучение, физическата активност, изкуствата и извънкласните дейности – всичко това допринася за многостранно им развитие. Чрез съсредоточаване върху динамичната комбинация от знания, умения, независимо критично и творческо мислене и международна толерантност, нашият основен принцип е да възпитаваме активни и отговорни граждани, успяващи в живота във всяка област, с която се захванат.