Добре дошли!

Начално училище – деца от 6 до 11 години

Образователният модел на Британско училище в София, развива познавателните способности, моторните умения на подрастващите и отчита емоционалното и социалното им развитие. Фокусира се върху усъвършенстване на комуникативните способности у децата, тяхното логическо мислене и опознаване на заобикалящия ги свят чрез наблюдения и експерименти.  В образователната ни програма са застъпени и часовете по български език. Акцентира се върху обучението по езици, математика и природни науки. След натрупване на знания, децата полагат изпити на Cambridge International Examinations (CIE). Учениците се явяват на Cambridge Primary Checkpoint изпити по английски език, математика и природни науки в края на 6 клас. Заложеното ранно компютърно обучение, физически активности, приложно изкуство, музикални инструменти допринасят за многостранното развитие на детето.

 

Средно училище - деца от 12 до 14 години

Учебния план следва Британски образователен модел като учениците изучават български език като роден или чужд. Продължава се с изучаването на трети чужд език от 3 клас –испански, френски или немски език.. Учениците се явяват на Cambridge Secondary 1 Checkpoint изпити по английски език, математика и природни науки в края на 8 клас. Всички ученици имат възможност да се явят на Cambridge ESOL Exam  - First Certificate of English в края на 8ми клас. Подрастващите работят самостоятелно и групово по разнообразни учебни проекти, овладяват различни техники за учене, научават се да изследват и организират мисленето си. Компютърното обучение, физическата активност, изкуствата и извънкласните дейности – всичко това допринася за многостранно им развитие. Чрез съсредоточаване върху динамичната комбинация от знания, умения, независимо критично и творческо мислене и международна толерантност, нашият основен принцип е да възпитаваме активни и отговорни граждани, успяващи във всяка област на живота.