Kindergarten - The Future

Ние ще насърчаваме вашето дете и развиваме неговия потенциал, чрез осигуряване на възможности за неговото обучение в една забавна, образователна и мотивираща среда. Ние ще се грижим за вашето съкровище; Нашият екип е професионален, квалифициран и внимателен; Разполагаме с модерна детска база, с място за отдих и игра; Децата ви ще консумират ежедневно прясно приготвена храна; На ваше разположение сме всеки работен ден от 8.30 до 16.30; От началото на септември до края на юни.

School - The Future

Британско Училище в София е мястото, където учениците се трансформират интелектуално, емоционално и социално. Нашият водещ принцип, при разработването на учебните програми, е да дадем възможност на учениците да развиват идеи и умения, важни за тяхното бъдеще. Ценим усилията на учениците, аргументираното им изразяване в писмен и устен вид, работата им в екип, разрешаването на проблемите и новаторското им мислене. Тези ценности са заложени във всеки проект, по който учениците работят.

College - The Future

Мислиш вече за колеж? Подготвиш се за вземане на GCSEs и A Levels? Постъпването в колеж демонстрира твоето желание за успех и развитие. Демонстрира и желанието да поемеш отговорността за себе си и своето бъдеще. Решенията, които ще вземеш сега, ще определят в кой университет ще продължиш да учиш нататък и какви ще бъдат вариантите за изграждане на бъдещата ти кариера. Ние ще бъдем щастливи да обсъдим твоите възможности и желания и заедно да тръгнем по пътя на успеха.

Предстоящи събития

Минали събития

Последно от блога